ԱՆԼՌԵԼԻ ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ

ՂՈՂԱՆՋ ՊՈԼՍԱԿԱՆ

         Պոլի՜ս, Պոլի՜ս... 
 
Նախ՝ հունական մի հետերա, 
Ապա՝ տիկին Բյուզանդիոնի, 
Այնուհետև՝ տաճկած խանում,- 
Իսկ իմ նախնին՝ կռվից դարձող 
Կնակարոտ մի վետերան, 
Որ լեռնակույտ տենչանքի հետ 
Մշտախայտանք ծով խանդ ունի, 
Եվ ինքն իրեն շվայտելով, 
         Ցոփ վատնելով 
         Ու հատնելով՝ 
Արդեն քանի՜ և քանի՜ դար 
Քեզնից բնավ չի կշտանում...
 
         Պոլի՜ս, Պոլի՜ս... 
 
Դու՝ հետերա-տիկին-խանում, 
Դու՝ պչրուհի մի կախարդիչ, 
Արմավալանջ, նոճեթարթիչ, 
Մարմարայի պարեգոտով, 
Բոսֆորական կապույտ գոտով, 
Մահիկահոնք, արևաչյա,-
Մի ըզգլխիչ սիրավաճառ՝ 
Դեմքով բարի, իսկ սիրտը չար, 
Որ հնազանդ մեր ընտանուց մեզ սառեցնում, 
Իր մատներին՝ ուզածի պես՝ մեզ պարեցնում, 
Շղթայում էր ոչինչ չարժող մի ժպիտով, 
         Մի ժպիտով, 
         Որ շատ շուտով
Պիտի բաշխեր ուրի՜շ մեկին,- 
         Շա՛տ հասկացող, 
         Քի՛չ զգացող՝
Անսե՜ր, անկի՜րք - լոկ շահադե՛տ, 
Լոկ հաշվարա՛ր - խելո՜ք մի կին, 
Որ ո՛չ կարգին մոտն էր տանում, 
Ո՛չ էլ գոնե կարգին վանում, 
Եվ... մեզանից ամենամեծ հաջողակին, 
Որ կարող էր Բյուզանդիոնում դառնալ կեսար, 
Դարձընում էր շա՜տ-շա՜տ... միայն խեղճ տնփեսա...
 
         Պոլի՜ս, Պոլի՜ս... 
 
Հազարավոր հայ պապերիս 
Նախ՝ բորբոքել շինծու խանդով, 
Հետո՝ փորձված հոմանու պես 
Տրված նրանց խենթ ափերին 
Ու հրայրքի տենդ-տապերին՝ 
Հյութերն ամեն և արյունը, 
Քրտինքը ծով և ավյունը 
Քամել ես դու քո արգանդով, 
Իսկ երբ նրանք հենց ժառանգից են խոսք բացել, 
Դո՛ւ, որ գիտես կատվի նման ցնկնել դյուրին, 
Փոխարկվել ես իսկույն ջորու՝ 
Չորացել ես ու ամլացել... 
 
         Պոլի՜ս, Պոլի՜ս... 
 
Քանի՜ անփուտ ու սերտ կորիզ 
Քո հողերում մենք ենք թաղել, 
Մինչդեռ պտուղն ո՞վ է քաղել: 
Քանի՜-քանի՜ հայ սերունդներ 
Ցանել են սերմ, ցրել հունդեր 
Ու հասցըրել բերք ու բարիք.
Ողջն՝ ուրիշի՜ն, իսկ մեզ՝ կարի՛ք...
 
         Պոլի՜ս, Պոլի՜ս... 
 
Շքեղ ու ճոխ, չքնաղ ու պերճ, 
Արծաթակուռ ու ոսկերիզ: 
Շուք ենք տվել քեզ դարերով՝ 
Մեր սրբատաշ սուրբ քարերով, 
Մեր անասեղ նուրբ կարերով, 
Մեր աչքերի փայլ ու ցոլքով, 
Մեր մատների ծով շնորհքով,
Չճարվելիք-չեղած ճարով,- 
Մեր քանքարով ու հանճարով 
         Պճնել ենք քեզ, 
         Զուգե՜լ-զուգե՜լ
Եվ ամեն ինչ այլոց ձգել...
 
         Պոլի՜ս, Պոլի՜ս... 
 
Մետաղաթել դու մի հանգույց՝ 
Մեր պատմության պարանոցին 
Բախտի ձեռքով պնդված մանկուց. 
Դու՝ անջինջ գիր օրհասական, 
Մենք՝ մի ճակատ խեղճ ու դալուկ. 
Դու՝ նոր սֆինքս փոքրասիական, 
Դու՝ դարավոր մի հանելուկ, 
Մենք՝ դարավոր մի առեղծված. 
Դու՝ էն գլխից սրբապղծված, 
         Եղծվա՛ծ, 
         Կեղծվա՛ծ 
         Մի չար տաճար,
Իսկ մենք՝ դարձյալ հավատացյալ...
 
         Պոլի՜ս, Պոլի՜ս...
 
Դու՝ դիվասիրտ-հրեշտակադեմ,
         Ներսից՝ գեհեն,
         Դրսից՝ եդեմ,
Կերտված ձեռքով մարդակերպար սատանայի...
 
...Նոր էր պըրծել հայ ջարդը նոր՝
         Ադանայի,
Ու 30 000 հոգի հող էր մտել,
         Բայց չէր փտել.
Ելդըզ քյոշքի տերն արնախում ու սևանուն
Սալոնիկում իր ձեռքերն էր դեռ լվանում՝
Գահը զիջած զավակներին իր արժանի,
Որ նորաձև եվրոպական տարազի տակ
Առժամանակ ծածկում էին ճանկ ու ժանիք.
Գրավաճառ խանութների ցուցափեղկում
Բուրում էին դեռ հեթանոս արբշիռ բույրեր՝
Կախարդ ձեռքով ամենազոր Վարուժանի
Խառնըվելով Գողգոթայի ծաղիկների հոտին անթով.
Դեռ հրահան իր մատներով Սիամանթոն
Շանթագըրել էր կամենում Կարմիր լուրեր,
Ու Թեքեյանն էր հղանում մի Հարություն հրաշալի,-
Երբ Կոմիտասն այստեղ եկավ՝
         Բո՞ւյն գտնելու,
Թե՞... արթմնի քուն մտնելու...
 
Այդ գիշերը, ա՜խ, թող ձգվեր, երկարանար,
         Այդ գիշերը թող քարանա՛ր,
Որ չբացվեր բախտորոշիչ օրն այն դժնի,
         Ու քեզ հաներ
         Պոլիս տաներ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46Lilas
⇑ Наверх
⇓ Вниз