ԱՆԼՌԵԼԻ ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ

ՂՈՂԱՆՋ ՏԱԳՆԱՊԻ

Օդում կախվեց աշխարհակուլ մի պատերազմ, 
         Իսկ գարո՜ւն էր... 
 
Լեռնաշխարհի կատարներին 
Ձյունը՝ կիսված պատառների, 
Արտասվում էր գլուլ-գլուլ 
Շրջանցելով լեռ ու բլուր՝
         Առու դարձած 
         Հոսում էր ցած 
Այնքա՜ն սիրած ու չտիրած բարձունքներից, 
Եվ խառնելով պուտ-պուտ արցունքն արցունքներին՝ 
Հովիտներում լացն էր փոխում հեծկլտոցի 
Ու գալարքով վիշապ օձի 
Ձոր ու կիրճ էր իրեն գցում. 
Դառնում էր գետ. մի գետ ելմա՜ն, 
Ու չէր գտնում խոսքեր ներման՝ 
Ծանըր խաբված կնոջ նման... 
 
         Ողջ աշխարհում՝ 
         Մահ ու արյուն, 
         Իսկ գարո՜ւն էր... 
 
Ծաղիկներն են աչքով անում այստեղ-այնտեղ, 
Եվ ամեն թուփ, ամեն ցողուն 
Դառնում է լար մի յուրովի, դառնում ստեղ՝ 
Երգուն քամու մատների տակ: 
Օրը՝ օրին, և օդն արդեն 
Մեղմ է այնպես, հողն այնպես տաք, 
Ասես համայն աշխարհով մեկ 
Մի մայր բարի, սիրագորով, 
Մանուկ հողն է ջերմացըրել 
Իր բերանի տաքուկ գոլով... 
 
         Մարտե՛ր, 
         Ջարդե՛ր, 
         Հո՜ւր ու հրդեհ, 
Արնակոլոլ հազա՜ր սրտեր, 
         Իսկ գարո՜ւն էր... 
 
Եվ շողակաթ առավոտներ 
Ջինջ ցողով են թրջում ոտներ, 
Թավ սաղարթով ծառեր զուգում 
Ծաղիկներով ու կանաչով 
Պճնում ոչ թե լոկ արոտներ, 
         Սարահարթներ, 
Այլ մինչևիսկ ոտնահարված արահետներ...
 
Ամենուրեք քույրեր ու մայր 
Հարազատի մահ են կոծում, 
Իսկ մի թռչուն հիմա՜ր-հիմա՜ր 
Ինչ-որ ուրախ երգի համար 
Ողջ ժամանակ ձայնն է փորձում... 
 
Ամեն ծառից՝ նոր մի տաղիկ, 
Ամեն քարից՝ նոր մի խաղիկ. 
Եվ դաշտերում՝ շաղն է շողում, 
Ու ծաղիկներ են փողփողում, 
Իսկ մի համեստ ծնկածաղիկ 
Աշխատում է ոտքի ելնել՝ 
Մի կերպ շտկել ծռված ցողունն 
Ու... ո՛չ մի կերպ չի հաջողում...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46Lilas
⇑ Наверх
⇓ Вниз