ԱՆԼՌԵԼԻ ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ

ՂՈՂԱՆՋ ՕԾՄԱՆ

         Եվ որտեղ երգն էր՝ 
         Այնտեղ էլ նա էր... 
 
         ...Ուրա՞խ է կյանքը,
         Տխո՞ւր, դաժա՞ն է.
Միշտ ժողովրդից երգն անբաժան է.
 
Նա միշտ երգով է բանում ու դատում, 
         Սիրում ու ատում, 
         Վիշտը փարատում. 
 
         Երգով է ուրախ, 
         Երգով է տխուր, 
Երգով է վառվում, երգով է մխում. 
 
Երգով է նա միշտ վարում ու հերկում, 
         Մանում ու ներկում, 
         Երեխա գրկում.
 
         Երգով քաղում է, 
         Աղում-մաղում է. 
Երգով է կնունք, հարսանիք անում,- 
 
Երգով է օրը բացվում-տաքանում, 
Երգով է նորից օրն իրիկնանում...
 
         Իսկ նա՜... 
 
         Այդ ե՞րբ էր, 
         Այդ ե՞րբ էր, 
         Ե՞րբ էր. 
Տասներկուամյա թշվառ մի որբ էր, 
Երբ ձեռքից բռնած Ճեմարան բերին, 
Եվ որբուկ Սողոն Սողոմոն դարձավ: 
 
Ու չար թե բարի այդ ճանապարհին 
Ե՛վըս տասներկու բոլորակ տարի 
Ճեմարանի մեջ եկավ ու անցավ, 
Ու Սողոմոնը... Կոմիտաս դարձավ՝ 
         Ի խոր հարգանըս 
Այն հոգեզվարթ կաթողիկոսի, 
Որ տասներկու դար դրանից առաջ 
Ապագա հունձի հունդերը ցրած՝ 
         Ծիրը բաց արեց 
Հայոց մեղեդու անթաղ ակոսի: 
 
         Նա բանաստեղծ էր 
         Ու երգաստեղծ էր. 
 
         Նա ուներ վառ ձայն 
         Ու նվագման ձիրք.
 
Եվ իր անվան հետ թողեց մի արձան՝ 
         Խոսուն, 
         Բայց անձայն՝ 
«Նուիրեալք անձինք»: 
 
Ձգվել էր դարը, ու երկարաձիգ 
Դարի ետևից նորն էր սողացել. 
 
         Եվ հայ մեղեդին 
         Դար-դարի վրա 
Կրակի նման վառ փողփողացել, 
Տարուբերվել էր ծփան գետի պես, 
         Շեշտվել նետի պես, 
         Մխվել սրտերում 
         Ու դողդողացել: 
 
Աշխարհասըփյուռ հայոց թեմերի 
Պատարագատու բոլոր բեմերին 
Քանիսնե՜րն էին մի պահ շողացել, 
         Քանիսներն էին... 
 
         Եվ սակայն ոչ ոք 
Հայոց հինավուրց կաթողիկոսի անունը երբեք 
Ո՛չ ստացել էր որպես թանկ ընծա, 
         Ո՛չ էլ գողացել:
 
Եվ հիմա - հանկա՜րծ - հայոց նորընծա 
         Երկրո՛րդ Կոմիտաս, 
         Որ Հայրապետի 
         Անվանը պիտի 
         Ամենայն ինչում 
         Տա նո՛ր մի հնչում, 
Սուրբ հիշատակը մշտավառ պահի: 
 
Ո՞ւմ մտքով կանցներ այդ վսեմ պահին, 
Թե այդ նորընծա-նոր Կոմիտասը 
Պիտի մոռանա իր պարտավորիչ 
Անխոս ստացած պատվիրան դասը՝ 
Պիտի նա մի օր երախտավորից 
Յուրովի դառնա մի չար ապերախտ՝ 
Պիտի կողոպտի մի թափուր դրախտ. 
 
         Հոգևոր պապի՝ 
         Իր անվանատուր 
Կաթողիկոսի անունն ստվերի, 
Հակառակ անխոս տրված պատվերի՝ 
Եվ հիշատակը մոռացության տա, 
Իր շենշող կյանքի կարմիր բոցերով 
Մատիտի նման թավ ընդգծելով 
Իր մեծ նախորդի մեռածության տակ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46Lilas
⇑ Наверх
⇓ Вниз