ԱԿԱՆՋԴ ԲԵՐ ԱՍԵՄ

ՊԻՏԻ ԾԱՆԱԿՎԵՄ

Գիտե՛մ, վերըստին պիտի ծանակվեմ,
Սակայն ի՜նչ արած,
Չասել չե՛մ կարող,
Որ լռությունը նույնպե՛ս գույն ունի,
Սպիտակ է նա,
Այնքա՜ն սպիտակ,
Որ աչք է շաղվում...
 
Փառքը համ ունի՝
Թթվաշ ու տտիպ,
Որ ախորժակ է գրգըռում միայն՝
Չտալով հագուրդ...
 
Խանդը հոտ ունի՝
Այն հոտը արյան, 
Որ ցուլերին է կատաղեցընում...
 
Եվ արյուն ունի նաև նախանձը.
Արյունն այդ սև է,
Ինչպես արյունը միջատ-մրջյունի...

19.XII.1959թ.
Թիֆլիս


Lilas
⇑ Наверх
⇓ Вниз