ԱՆՏԻՊՆԵՐ

ՀԻՆ ԵՂԱՆԱԿ

Գնդակներն են պաղ, աղջիկները՝ տաք:
-Ես պիտի սատկեմ ո՞ր երկնքի տակ...
 
Բանտերը՝ խավար, ծոցը՝ սպիտակ:
-Ես պիտի սատկեմ ո՞ր երկնքի տակ...
 
Հանցանք չեն հարցնի, հերիք է պիտակ:
-Ես պիտի սատկեմ ո՞ր երկնքի տակ...
 
Ապրելն է դժվար, մեռնելը՝ կատակ:
-Մեկ չէ ուր սատկել, որ երկնքի տակ...

1960-ական թթ


Lilas
⇑ Наверх
⇓ Вниз