ԳԻՐՔ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ

ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆ

Աստվա՜ծ ձեզ հետ...
 
Իսկ թե իրոք աստված չկա,
Ձեզ հետ լինի թող երկի՛նքը՝
Իր փոփոխման անմեռ ոգով.
Գյուտի երկա՜ր-երկա՜ր ցավը՝
Կարճ բայց կարծըր իր խնդությամբ.
Արդարության կաղ նժույգը՝
Ճշմարտության իր խթանով.
Փոքրիկների պատվերն անմեռ
Ու Մեծերի մեծ ստվերը
         Ձեզ հետ լինի...

30.X.1965թ.
Չանախչի


Lilas
⇑ Наверх
⇓ Вниз