ԹՌՈՒՑԻԿ ԵՐԳԵՐ

ԱՐՄԱՏՆԵՐԸ ՈՒ ՄԱՏՆԵՐԸ

Ա՜յ թե ճանաչել,
Ա՜յ թե իմանալ ընդերքն ու հողը,
Բայց ո՛չ թե ինչ-որ երկրաբանի պես՝ 
Ծակելով հողի կողը
                            կամ ողը.
Եվ ո՛չ էլ իբրև ինչ-որ հնաբան՝ 
Գործի դնելով բրիչ, բահ ու բան.
Եվ ո՛չ էլ անգամ՝ 
Ինչպես ես գիտեմ իմ հինգ մատները:
 
Ա՜յ թե ճանաչել ընդերքն ու հողը, 
Ինչպես, երևի, հողն են ճանաչում 
Լոկ արմատնե՜րը: 

28.IV.1959թ.
Մոսկվա


Lilas
⇑ Наверх
⇓ Вниз