ՆՈՐԻՑ ՔԵԶ ՀԵՏ

ԳԱԼԻՍ ԵՍ, ԳԱԼԻՍ...

Գալի՜ս ես, գալի՜ս...
                         գաս հազա՛ր բարով,
Իմ գլխի՛ վրա և իմ աչքերի՛։
Ա՛խ, եթե պիտի բաժանվենք էլի՝ 
Բաժանվենք մի՛ օր, տեսնըվենք տարո՛վ։ 
Թե որ գժտըվենք՝ մի՛ օր գժտըվենք, 
Մի ամի՛ս զղջանք, տարո՛վ հաշտըվենք։ 
Ու թե սիրում ենք՝ 
Մեր սրտի բոլոր լարերո՜վ սիրենք, 
Ու թե սիրում ենք՝ 
Յոթ տարիս ո՞րն է -
                         դարերո՜վ սիրենք...

05.II.1956թ.
Մոսկվա


Lilas
⇑ Наверх
⇓ Вниз