ՍԻՐՈ ՃԱՆԱՊԱՐՀ

***

Չոր մասրենու մի հին չափար,
Որ այգին է շրջապատում:
Չափարի տակ առյուծաբար
Մրափում է մեր չալ կատուն:
 
Չափարի տակ մի չար եղինջ
Շուլալվել է փշատենուն
Եվ մերթ ընդ մերթ դաղում է ինձ,
Երբ նրան եմ ես մոտենում:
 
Եղինջի մոտ՝ մի թո՛ւփ խոնարհ, 
Թփի վրա՝ մի վառ զատի՛կ,
Թփերը՝ թա՛ց, կիսախոնա՜վ,
Շաղված շողով կաթիլ-կաթիլ: 
 
...Թփի վրա մի վառ զատիկ՝ 
Մանկությունս է թռե՜լ, ցնդե՛լ,
Ինչպես ցողի մի ջինջ կաթիլ
Տարիների արևի դեմ:
 
Մանկությունս է թռե՜լ, ցնդե՛լ,
Բայց իմ սրտում մինչև հիմա 
Մի մեղմ կսկիծ մնում է դեռ
Այն եղինջի խայթի նման...

21.V.1946թ.
Երևան


Lilas
⇑ Наверх
⇓ Вниз