ԵՂԻՑԻ ԼՈՒՅՍ

ՆՈՐՕՐՅԱ ԱՂՈԹՔ

Արդեն 10 տարի, 110 տարի, 1010 տարի 
Ես վախենում եմ, 
Շա՜տ եմ վախենում, 
Բյուրավոր ու բո՛ւթ հավատացյալից, 
Բյուրատեսք ու սո՛ւտ հավատացյալից: 
Եթե աստված եք՝ 
Փչեցե՛ք նրանց բոլոր մոմերը, 
Մարեցե՛ք նրանց կանթեղներն ամեն,
Հանգցրե՛ք նրանց ջահերն այլազան, 
Որ… եղիցի լո՜ւյս: 
Եվ ո՜չ մի գավթում մի՛ ընդունեցեք 
Նրանց մատաղը, 
Որ իրենցը չէ, այլ գողացված է: 
Մերժեցեք նրանց զո՛հն էլ խոստացյալ, 
Որ... զոհ չգնա ինքը հավատը՝ 
Մաքո՜ւր-վսե՜մը, 
Անկեղ՜ծ-անսո՜ւտը: 
Ու թե աստված եք՝ 
Ամուր փակեցեք ձեր ականջնե՛րն էլ 
Նրանց սողոսկուն աղոթքի դիմաց՝ 
Անգի՜ր-ինքնահո՜ս-հաշվեկշռվա՜ծ այն աղոթքների, 
Որով խաբում են ո՛չ իրենց, 
Այլ ձե՛զ: 
Եվ - բավակա՜ն է - հասկացե՛ք ընդմիշտ, 
Որ աստծուն նո՛ւյնիսկ հայհոյողները 
Շա՜տ ավելի են գերադասելի, 
Վասնզի նրանց բարկացրել է ինքը հավատը՝ 
Խոցվա՜ծ-արյունո՛տ, 
Այրվո՜ղ-ապտակվա՛ծ, 
Ցավա՜ծ-ճչացո՛ղ, 
Մանո՛ւկ հավատը, 
Որ հայր դառնալու համար է ծնվել: 
Ու եթե հայր եք՝ 
Մի՛ թողեք, 
Որ սուտ հավատացյալներն սպանեն նրան: 
-Ինչքան էլ ծանր է մանուկ թաղելը, 
Մանուկ պահելը ծանր է ավելի...

09.XI.1965թ.
Չանախչի


Lilas
⇑ Наверх
⇓ Вниз